Loading ...
DANH MỤC SÁCH 2019
SẢN PHẨM (ĐÀ NẴNG)
HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT SÁCH ĐIỆN TỬ - IseeBooks

Sách Tham khảo phổ thông


 • Rèn luyện kĩ năng giải BT Vật Lí THPT: Dòng điện xoay chiều ( TL&TN )

  Rèn luyện kĩ năng giải BT Vật Lí THPT: Dòng điện xoay chiều ( TL&TN )

  Nguyễn Quang Lạc (Chủ biên)

  Giá bìa : 17.500 ₫ • Rèn luyện kỹ năng giải BT Vật Lí THPT : Dao động cơ - Sóng cơ ( TL và TN )

  Rèn luyện kỹ năng giải BT Vật Lí THPT : Dao động cơ - Sóng cơ ( TL và TN )

  Nguyễn Quang Lạc (Chủ biên)

  Giá bìa : 22.500 ₫ • Rèn luyện kỹ năng giải BT Vật Lí THPT : Sóng ánh sáng - Lượng tử ánh sáng

  Rèn luyện kỹ năng giải BT Vật Lí THPT : Sóng ánh sáng - Lượng tử ánh sáng

  Nguyễn Quang Lạc (Chủ biên)

  Giá bìa : 13.500 ₫ • Rèn luyện kĩ năng giải BT Vật Lí THPT: Sơ lược về Thuyết tương đối hẹp - Hạt nhân nguyên tử - Từ vi mô đến vĩ mô ( TL và TN )

  Rèn luyện kĩ năng giải BT Vật Lí THPT: Sơ lược về Thuyết tương đối hẹp - Hạt nhân nguyên tử - Từ vi mô đến vĩ mô ( TL và TN )

  Nguyễn Quang Lạc (Chủ biên)

  Giá bìa : 11.500 ₫ • Rèn luyện kĩ năng giải BT Vật Lí THPT: Động lực học vật rắn ( TL&TN )

  Rèn luyện kĩ năng giải BT Vật Lí THPT: Động lực học vật rắn ( TL&TN )

  Nguyễn Quang Lạc (Chủ biên)

  Giá bìa : 14.000 ₫ • Rèn luyện kỹ năng làm bài thi TN THPT Môn Giải tích

  Rèn luyện kỹ năng làm bài thi TN THPT Môn Giải tích

  Lương Mậu Dũng (Chủ biên)

  Giá bìa : 37.000 ₫ • Khám phá trong giải Toán phổ thông bằng các phương pháp Toán - Tin

  Khám phá trong giải Toán phổ thông bằng các phương pháp Toán - Tin

  Nguyễn Ngọc Giang

  Giá bìa : 55.000 ₫ • Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS môn Hóa học

  Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS môn Hóa học

  Đồng Viết Tạo

  Giá bìa : 38.500 ₫ • Rèn luyện kĩ năng giải bài tập Tự luận và trắc nghiệm Hóa 11

  Rèn luyện kĩ năng giải bài tập Tự luận và trắc nghiệm Hóa 11

  Lê Thanh Xuân

  Giá bìa : 36.500 ₫ • Luyện giải bài tập Hình học 12 Chuẩn và Nâng cao (TL và TN)

  Luyện giải bài tập Hình học 12 Chuẩn và Nâng cao (TL và TN)

  Nguyễn Văn Lộc (Chủ biên)

  Giá bìa : 47.000 ₫ • Luyện giải bài tập Giải tích 12 Chuẩn và Nâng cao (TL và TN)

  Luyện giải bài tập Giải tích 12 Chuẩn và Nâng cao (TL và TN)

  Nguyễn Văn Lộc (Chủ biên)

  Giá bìa : 47.000 ₫ • Luyện giải bài tập Đại số và Giải tích 11 Chuẩn và Nâng cao (TL và TN)

  Luyện giải bài tập Đại số và Giải tích 11 Chuẩn và Nâng cao (TL và TN)

  Nguyễn Văn Lộc (Chủ biên)

  Giá bìa : 36.000 ₫ • Luyện giải bài tập Hình học 11 Chuẩn và Nâng cao (TL và TN)

  Luyện giải bài tập Hình học 11 Chuẩn và Nâng cao (TL và TN)

  Nguyễn Văn Lộc (Chủ biên)

  Giá bìa : 38.000 ₫ • Giúp em viết tốt các dạng bài Làm Văn 12

  Giúp em viết tốt các dạng bài Làm Văn 12

  Huỳnh Thị Thu Ba

  Giá bìa : 35.000 ₫ • Giúp em viết tốt các dạng bài Làm Văn 10

  Giúp em viết tốt các dạng bài Làm Văn 10

  Huỳnh Thị Thu Ba

  Giá bìa : 25.000 ₫ • Giúp em viết tốt các dạng bài Làm Văn 11

  Giúp em viết tốt các dạng bài Làm Văn 11

  Huỳnh Thị Thu Ba

  Giá bìa : 25.000 ₫ • Giúp em viết tốt các dạng bài Tập Làm văn lớp 8

  Giúp em viết tốt các dạng bài Tập Làm văn lớp 8

  Huỳnh Thị Thu Ba

  Giá bìa : 35.000 ₫ • Giúp em viết tốt các dạng bài Tập Làm văn lớp 9

  Giúp em viết tốt các dạng bài Tập Làm văn lớp 9

  Huỳnh Thị Thu Ba

  Giá bìa : 35.000 ₫ • Giúp em viết tốt các dạng bài Tập Làm văn lớp 6

  Giúp em viết tốt các dạng bài Tập Làm văn lớp 6

  Huỳnh Thị Thu Ba

  Giá bìa : 30.000 ₫ • Giúp em viết tốt các dạng bài Tập Làm văn lớp 7

  Giúp em viết tốt các dạng bài Tập Làm văn lớp 7

  Huỳnh Thị Thu Ba

  Giá bìa : 30.000 ₫ • TC các bài Toán hay từ các cuộc thi Toán QT DC HS TH, T2 : Các bài Toán hình học

  TC các bài Toán hay từ các cuộc thi Toán QT DC HS TH, T2 : Các bài Toán hình học

  Nguyễn Văn Nho

  Giá bìa : 23.000 ₫ • TC các bài Toán hay từ các cuộc thi Toán QT DC HS TH, T1 : Các bài Toán số học

  TC các bài Toán hay từ các cuộc thi Toán QT DC HS TH, T1 : Các bài Toán số học

  Nguyễn Văn Nho

  Giá bìa : 23.000 ₫ • Các bài toán vui rèn luyện kĩ năng suy luận ( Dành cho HS Tiểu học và THCS )

  Các bài toán vui rèn luyện kĩ năng suy luận ( Dành cho HS Tiểu học và THCS )

  Lê Bích Ngọc (Chủ biên)

  Giá bìa : 13.000 ₫ • Hướng dẫn con học ở nhà : Tiếng Việt 5

  Hướng dẫn con học ở nhà : Tiếng Việt 5

  Nguyễn Thị Nga

  Giá bìa : 34.000 ₫ • Luyện viết chữ đẹp và phát âm đúng tiếng Anh - Tập 5

  Luyện viết chữ đẹp và phát âm đúng tiếng Anh - Tập 5

  Nguyễn Đạt (Chủ biên)

  Giá bìa : 18.000 ₫ • Luyện viết chữ đẹp và phát âm đúng tiếng Anh - Tập 3

  Luyện viết chữ đẹp và phát âm đúng tiếng Anh - Tập 3

  Nguyễn Đạt (Chủ biên)

  Giá bìa : 18.000 ₫ • Luyện viết chữ đẹp và phát âm đúng tiếng Anh - Tập 4

  Luyện viết chữ đẹp và phát âm đúng tiếng Anh - Tập 4

  Nguyễn Đạt (Chủ biên)

  Giá bìa : 19.500 ₫ • Luyện viết chữ đẹp và phát âm đúng tiếng Anh - Tập 1

  Luyện viết chữ đẹp và phát âm đúng tiếng Anh - Tập 1

  Nguyễn Đạt (Chủ biên)

  Giá bìa : 19.500 ₫ • Luyện viết chữ đẹp và phát âm đúng tiếng Anh - Tập 2

  Luyện viết chữ đẹp và phát âm đúng tiếng Anh - Tập 2

  Nguyễn Đạt (Chủ biên)

  Giá bìa : 19.500 ₫ • Giúp em củng cố và nâng cao Toán 5 - Tập 1

  Giúp em củng cố và nâng cao Toán 5 - Tập 1

  Nguyễn Mạnh Thức

  Giá bìa : 17.000 ₫ • Giúp em củng cố và nâng cao Toán 5 - Tập 2

  Giúp em củng cố và nâng cao Toán 5 - Tập 2

  Nguyễn Mạnh Thức

  Giá bìa : 19.500 ₫ • Giúp em củng cố và nâng cao Toán 4 - Tập 2

  Giúp em củng cố và nâng cao Toán 4 - Tập 2

  Nguyễn Mạnh Thức

  Giá bìa : 18.000 ₫ • Giúp em củng cố và nâng cao Toán 4 - Tập 1

  Giúp em củng cố và nâng cao Toán 4 - Tập 1

  Nguyễn Mạnh Thức

  Giá bìa : 16.000 ₫ • Nhi đồng học vẽ - Hình tượng hội họa bách khoa

  Nhi đồng học vẽ - Hình tượng hội họa bách khoa

  Dương Minh Hào ( dịch giả)

  Giá bìa : 30.000 ₫ • Nhi đồng học vẽ - Bí quyết học vẽ của bé

  Nhi đồng học vẽ - Bí quyết học vẽ của bé

  Dương Minh Hào ( dịch giả)

  Giá bìa : 40.000 ₫ • Nhi đồng học vẽ - Luyện vẽ đường nét bên trong

  Nhi đồng học vẽ - Luyện vẽ đường nét bên trong

  Dương Minh Hào ( dịch giả)

  Giá bìa : 30.000 ₫
 • Thông tin liên hệ

  Hướng dẫn mua hàng

  Tài khoản của bạn

  Hỗ trợ trực tuyến

  Kinh doanh
  Kĩ thuật
  Phát triển khách hàng
  Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 0400568767, ngày 08 - 06 - 2017, tại Sở Kế Hoạch đầu tư TP. Đà Nẵng.
  ĐANG TRỰC TUYẾN : 32 | SỐ LƯỢT TRUY CẬP : 16.047.986