Loading ...
DANH MỤC SÁCH 2019
SẢN PHẨM (ĐÀ NẴNG)
HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT SÁCH ĐIỆN TỬ - IseeBooks

Sách điện tử - IseeBooks


 • Thực hành Âm nhạc lớp 5 tập 1

  Thực hành Âm nhạc lớp 5 tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Võ Thị Xuân Phượng

  Giá bìa : 15.000 ₫ • Thực hành Âm nhạc lớp 5 tập 2

  Thực hành Âm nhạc lớp 5 tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Võ Thị Xuân Phượng

  Giá bìa : 15.000 ₫ • Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 5 tập 1

  Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 5 tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Trần Nguyễn Phương Thùy (CB)

  Giá bìa : 27.000 ₫ • Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 5 tập 2

  Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 5 tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Trần Nguyễn Phương Thùy (CB)

  Giá bìa : 27.000 ₫ • Hướng dẫn thực hành Tin học lớp 5 (Theo định hướng phát triển năng lực)

  Hướng dẫn thực hành Tin học lớp 5 (Theo định hướng phát triển năng lực)
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Bùi Văn Thanh (Chủ biên)

  Giá bìa : 40.000 ₫ • Thực hành cùng học Tin học Quyển 3

  Thực hành cùng học Tin học Quyển 3
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Bùi Văn Thanh

  Giá bìa : 30.000 ₫ • Tiếng Anh 5 - Tập 1 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 5 - Tập 1 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  NXBGDVN và Macmillan Education

  Giá bìa : 48.000 ₫ • Tiếng Anh 5 - Tập 2 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 5 - Tập 2 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  NXBGDVN và Macmillan Education

  Giá bìa : 48.000 ₫ • Tiếng Anh 5 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 5 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Giá bìa : 45.000 ₫ • Vở Bài tập Tiếng Việt 5 - Tập 1

  Vở Bài tập Tiếng Việt 5 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên)

  Giá bìa : 13.700 ₫ • Vở Bài tập Tiếng Việt 5 - Tập 2

  Vở Bài tập Tiếng Việt 5 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên)

  Giá bìa : 11.600 ₫ • Vở Bài tập Toán 5 - Tập 1

  Vở Bài tập Toán 5 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng

  Giá bìa : 11.600 ₫ • Vở Bài tập Toán 5 - Tập 2

  Vở Bài tập Toán 5 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng

  Giá bìa : 13.700 ₫
 • Thông tin liên hệ

  Hướng dẫn mua hàng

  Tài khoản của bạn

  Hỗ trợ trực tuyến

  Kinh doanh
  Kĩ thuật
  Phát triển khách hàng
  Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 0400568767, ngày 08 - 06 - 2017, tại Sở Kế Hoạch đầu tư TP. Đà Nẵng.
  ĐANG TRỰC TUYẾN : 33 | SỐ LƯỢT TRUY CẬP : 16.047.685