Loading ...
DANH MỤC SÁCH 2019
SẢN PHẨM (ĐÀ NẴNG)
HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT SÁCH ĐIỆN TỬ - IseeBooks

Sách bổ trợ SGK mở rộng


 • Bộ thẻ cào sách điện tử - IseeBooks - Danh cho học sinh lớp 3

  Bộ thẻ cào sách điện tử - IseeBooks - Danh cho học sinh lớp 3
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  NXBGDVN và Macmillan Education

  Giá bìa : 20.000 ₫ • Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 3 tập 1

  Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 3 tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Trần Nguyễn Phương Thùy (CB)

  Giá bìa : 27.000 ₫ • Vở Bài tập Tiếng Việt 3 - Tập 1

  Vở Bài tập Tiếng Việt 3 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng Hoà Bình

  Giá bìa : 10.700 ₫ • Vở Bài tập Tiếng Việt 3 - Tập 2

  Vở Bài tập Tiếng Việt 3 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết, Lê Ngọc Điệp

  Giá bìa : 9.800 ₫ • Vở Bài tập Toán 3 - Tập 1

  Vở Bài tập Toán 3 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng

  Giá bìa : 11.000 ₫ • Vở Bài tập Toán 3 - Tập 2

  Vở Bài tập Toán 3 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng

  Giá bìa : 11.000 ₫ • Vở Thực hành Thủ công 3

  Vở Thực hành Thủ công 3
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Trương Bửu Sinh

  Giá bìa : 15.000 ₫ • Thực hành Mĩ Thuật 3

  Thực hành Mĩ Thuật 3

  Trần Dương Sơn

  Giá bìa : 25.000 ₫ • Thực hành Chính tả 3 - Tập 1

  Thực hành Chính tả 3 - Tập 1

  Trần Mạnh Hưởng

  Giá bìa : 15.000 ₫ • Thực hành Chính tả 3 - Tập 2

  Thực hành Chính tả 3 - Tập 2

  Trần Mạnh Hưởng

  Giá bìa : 15.000 ₫ • Thực hành Kể chuyện 3 - Tập 1

  Thực hành Kể chuyện 3 - Tập 1

  Nguyễn Mai

  Giá bìa : 10.000 ₫ • Thực hành Kể chuyện 3 - Tập 2

  Thực hành Kể chuyện 3 - Tập 2

  Nguyễn Mai

  Giá bìa : 10.000 ₫ • Thực hành Tập làm văn 3 - Tập 1

  Thực hành Tập làm văn 3 - Tập 1

  Nguyễn Minh Hùng

  Giá bìa : 10.000 ₫ • Thực hành Tập làm văn 3 - Tập 2

  Thực hành Tập làm văn 3 - Tập 2

  Nguyễn Minh Hùng

  Giá bìa : 10.000 ₫ • Thực hành Từ và câu 3 - Tập 1

  Thực hành Từ và câu 3 - Tập 1

  Trần Mạnh Hưởng

  Giá bìa : 10.000 ₫ • Thực hành Từ và câu 3 - Tập 2

  Thực hành Từ và câu 3 - Tập 2

  Trần Mạnh Hưởng

  Giá bìa : 10.000 ₫ • Vở Tập viết chữ đẹp lớp 3 - Tập 1

  Vở Tập viết chữ đẹp lớp 3 - Tập 1

  Trần Mạnh Hưởng (Chủ biên)

  Giá bìa : 10.000 ₫ • Vở Tập viết chữ đẹp lớp 3 - Tập 2

  Vở Tập viết chữ đẹp lớp 3 - Tập 2

  Trần Mạnh Hưởng (Chủ biên)

  Giá bìa : 10.000 ₫ • Đề kiểm tra học kì bậc Tiểu học môn : Tiếng Việt, Toán Lớp 3

  Đề kiểm tra học kì bậc Tiểu học môn : Tiếng Việt, Toán Lớp 3

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Giá bìa : 18.000 ₫ • Thực hành Tiếng Việt và Toán Lớp 3 - Tập 1 (Hỗ Trợ Buổi 2)

  Thực hành Tiếng Việt và Toán Lớp 3 - Tập 1 (Hỗ Trợ Buổi 2)

  Nguyễn Minh Thuyết

  Giá bìa : 20.000 ₫ • Truyện đọc giáo dục Đạo đức 3

  Truyện đọc giáo dục Đạo đức 3

  Đặng Thúy Anh - Trần Quang Tuấn

  Giá bìa : 12.000 ₫ • Thực hành Tiếng Việt và Toán Lớp 3 - Tập 2 (Hỗ Trợ Buổi 2)

  Thực hành Tiếng Việt và Toán Lớp 3 - Tập 2 (Hỗ Trợ Buổi 2)

  Nguyễn Minh Thuyết

  Giá bìa : 20.000 ₫ • Vở Thực hành viết đúng viết đẹp Tiếng Anh 3 - Tập 1

  Vở Thực hành viết đúng viết đẹp Tiếng Anh 3 - Tập 1

  Song Hùng, Thúy Liên (Chủ biên)

  Giá bìa : 15.000 ₫ • Vở Thực hành viết đúng viết đẹp Tiếng Anh 3 - Tập 2

  Vở Thực hành viết đúng viết đẹp Tiếng Anh 3 - Tập 2

  Song Hùng, Thúy Liên (Chủ biên)

  Giá bìa : 15.000 ₫ • Đề kiểm tra học kì bậc Tiểu học môn : Tiếng Anh 3

  Đề kiểm tra học kì bậc Tiểu học môn : Tiếng Anh 3

  Lê Tiến Thành (Chủ biên)

  Giá bìa : 20.000 ₫ • Thực hành đọc hiểu Tiếng việt 3 tập 1

  Thực hành đọc hiểu Tiếng việt 3 tập 1

  Trần Mạnh Hưởng (CB)

  Giá bìa : 12.000 ₫ • Thực hành đọc hiểu Tiếng việt 3 tập 2

  Thực hành đọc hiểu Tiếng việt 3 tập 2

  Trần Mạnh Hưởng (CB)

  Giá bìa : 12.000 ₫ • Thực hành Tiếng Việt 3 - Tập 1 (Hỗ trợ học buổi thứ hai)

  Thực hành Tiếng Việt 3 - Tập 1 (Hỗ trợ học buổi thứ hai)

  Lê Phương Nga (CB)

  Giá bìa : 15.000 ₫ • Thực hành Tiếng Việt 3 - Tập 2 (Hỗ trợ học buổi thứ hai)

  Thực hành Tiếng Việt 3 - Tập 2 (Hỗ trợ học buổi thứ hai)

  Lê Phương Nga (CB)

  Giá bìa : 15.000 ₫ • Thực hành Toán 3 - tập 1 ( Hỗ trợ học buổi thứ hai)

  Thực hành Toán 3 - tập 1 ( Hỗ trợ học buổi thứ hai)

  Trần Văn Chào, Nguyễn Thị Thanh Thảo

  Giá bìa : 20.000 ₫ • Thực hành Toán 3 - tập 2 (Hỗ trợ học buổi thứ hai)

  Thực hành Toán 3 - tập 2 (Hỗ trợ học buổi thứ hai)

  Trần Thanh Hoàng, Nguyễn Thành Luân

  Giá bìa : 20.000 ₫ • Vở luyện tập Tiếng Anh 3 tập 1 (Theo chương trình mới)

  Vở luyện tập Tiếng Anh 3 tập 1 (Theo chương trình mới)

  Nguyễn Song Hùng (Chủ biên)

  Giá bìa : 25.000 ₫ • Vở luyện tập Tiếng Anh 3 tập 2 (Theo chương trình mới)

  Vở luyện tập Tiếng Anh 3 tập 2 (Theo chương trình mới)

  Giá bìa : 25.000 ₫ • Thực hành ngữ pháp Tiếng Anh 3

  Thực hành ngữ pháp Tiếng Anh 3

  Đoàn Phùng Thúy Liên (Chủ biên)

  Giá bìa : 30.000 ₫ • Thực hành kiểm tra định kì Tiếng Anh 3

  Thực hành kiểm tra định kì Tiếng Anh 3

  Đoàn Phùng Thúy Liên (Chủ biên)

  Giá bìa : 20.000 ₫ • Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 3 tập 1

  Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 3 tập 1

  Trương Thị Ngọc Minh, Nguyễn Song Hùng

  Giá bìa : 30.000 ₫ • Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 3 tập 2

  Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 3 tập 2

  Trương Thị Ngọc Minh, Nguyễn Song Hùng

  Giá bìa : 30.000 ₫ • Vở thực hành Mĩ thuật lớp 3

  Vở thực hành Mĩ thuật lớp 3

  Trịnh Đức Minh, Nguyễn Hữu Hạnh

  Giá bìa : 20.000 ₫ • Kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 3

  Kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 3

  Lê Thị Thùy Dương (Chủ biên)

  Giá bìa : 20.000 ₫ • Văn hóa Giao thông dành cho học sinh lớp 3

  Văn hóa Giao thông dành cho học sinh lớp 3

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Giá bìa : 16.000 ₫ • Hướng dẫn thực hành Tin học lớp 3 (Theo định hướng phát triển năng lực)

  Hướng dẫn thực hành Tin học lớp 3 (Theo định hướng phát triển năng lực)
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Bùi Văn Thanh (Chủ biên)

  Giá bìa : 40.000 ₫ • Thực hành cùng học Tin học Quyển 1

  Thực hành cùng học Tin học Quyển 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Bùi Văn Thanh

  Giá bìa : 30.000 ₫ • Bài tập Thực hành Tiếng Anh 3 - tập 1

  Bài tập Thực hành Tiếng Anh 3 - tập 1

  Trương Thị Ngọc Minh, Trịnh Kim Ngân

  Giá bìa : 40.000 ₫ • Bài tập Thực hành Tiếng Anh 3 - tập 2

  Bài tập Thực hành Tiếng Anh 3 - tập 2

  Trương Thị Ngọc Minh, Trịnh Kim Ngân

  Giá bìa : 40.000 ₫ • Vở Bài Tập Tự nhiên và Xã hội 3

  Vở Bài Tập Tự nhiên và Xã hội 3

  Bùi Phương Nga, Nguyễn Tuyết Nga

  Giá bìa : 9.200 ₫ • Vở Bài Tập Đạo đức 3

  Vở Bài Tập Đạo đức 3

  Lưu Thu Thủy, Trần Thị Tố Oanh

  Giá bìa : 5.700 ₫ • Tập bài hát 3

  Tập bài hát 3

  Hoàng Long, Hoàng Lân, Lê Đức Sang

  Giá bìa : 4.700 ₫ • Hướng dẫn học ở nhà Toán 3

  Hướng dẫn học ở nhà Toán 3

  Nguyễn Đức Tấn (Chủ biên)

  Giá bìa : 29.000 ₫
 • Thông tin liên hệ

  Hướng dẫn mua hàng

  Tài khoản của bạn

  Hỗ trợ trực tuyến

  Kinh doanh
  Kĩ thuật
  Phát triển khách hàng
  Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 0400568767, ngày 08 - 06 - 2017, tại Sở Kế Hoạch đầu tư TP. Đà Nẵng.
  ĐANG TRỰC TUYẾN : 67 | SỐ LƯỢT TRUY CẬP : 16.047.751