Loading ...
SẢN PHẨM (ĐÀ NẴNG)
HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT SÁCH ĐIỆN TỬ - IseeBooks

Sách bổ trợ SGK mở rộng


 • Bộ thẻ cào sách điện tử - IseeBooks - Danh cho học sinh lớp 6

  Bộ thẻ cào sách điện tử - IseeBooks - Danh cho học sinh lớp 6

  NXBGDVN và PEARSON

  Giá bìa : 20.000 ₫ • Bài tập nâng cao Vật lí 6

  Bài tập nâng cao Vật lí 6

  Vũ Thanh Khiết (Chủ biên)

  Giá bìa : 15.000 ₫ • Tiếng Anh 6 - Tập 1 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 6 - Tập 1 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 43.000 ₫
  (Sách : 43.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫) • Tiếng Anh 6 - Tập 2 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 6 - Tập 2 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 43.000 ₫
  (Sách : 43.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫) • Tiếng Anh 6 - Tập 1 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 6 - Tập 1 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 28.000 ₫
  (Sách : 28.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫) • Tiếng Anh 6 - Tập 2 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 6 - Tập 2 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 28.000 ₫
  (Sách : 28.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫) • Bài Tập Giáo dục công dân 6

  Bài Tập Giáo dục công dân 6

  Trần Văn Thắng (Chủ biên)

  Giá bìa : 7.900 ₫ • Vở Bài Tập Giáo dục công dân 6

  Vở Bài Tập Giáo dục công dân 6

  Trần Văn Thắng - Bùi Thị Hoàn

  Giá bìa : 20.000 ₫ • Thực hành Tập làm văn 6 - Tập 1

  Thực hành Tập làm văn 6 - Tập 1

  Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên)

  Giá bìa : 16.000 ₫ • Thực hành Tập làm văn 6 - Tập 2

  Thực hành Tập làm văn 6 - Tập 2

  Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên)

  Giá bìa : 16.000 ₫ • Thực hành Âm nhạc 6 - Tập 1

  Thực hành Âm nhạc 6 - Tập 1

  Võ Thị Xuân Phượng

  Giá bìa : 6.500 ₫ • Thực hành Âm nhạc 6 - Tập 2

  Thực hành Âm nhạc 6 - Tập 2

  Võ Thị Xuân Phượng

  Giá bìa : 6.500 ₫ • Thực hành Mĩ Thuật 6 - Tập 1

  Thực hành Mĩ Thuật 6 - Tập 1

  Nguyễn Thị Cẩm Nhung

  Giá bìa : 8.000 ₫ • Thực hành Mĩ Thuật 6 - Tập 2

  Thực hành Mĩ Thuật 6 - Tập 2

  Nguyễn Thị Cẩm Nhung

  Giá bìa : 8.000 ₫ • Vở Bài Tập Toán 6 - Tập 1

  Vở Bài Tập Toán 6 - Tập 1

  Tôn Thân (Chủ biên)

  Giá bìa : 20.000 ₫ • Vở Bài Tập Toán 6 - Tập 2

  Vở Bài Tập Toán 6 - Tập 2

  Tôn Thân (Chủ biên)

  Giá bìa : 15.000 ₫ • Vở Bài Tập Ngữ văn 6 - Tập 1

  Vở Bài Tập Ngữ văn 6 - Tập 1

  Nguyễn Khắc Phi (Chủ biên)

  Giá bìa : 20.000 ₫ • Vở Bài Tập Ngữ văn 6 - Tập 2

  Vở Bài Tập Ngữ văn 6 - Tập 2

  Nguyễn Khắc Phi (Chủ biên)

  Giá bìa : 20.000 ₫ • Bài Tập nâng cao Toán 6 - Tập 1

  Bài Tập nâng cao Toán 6 - Tập 1

  Tôn Thân (Chủ biên)

  Giá bìa : 21.000 ₫ • Bài Tập nâng cao Toán 6 - Tập 2

  Bài Tập nâng cao Toán 6 - Tập 2

  Tôn Thân (Chủ biên)

  Giá bìa : 20.000 ₫ • Thực hành Thí nghiệm Vật lí 6

  Thực hành Thí nghiệm Vật lí 6

  Lê Cao Phan

  Giá bìa : 12.000 ₫ • Thực hành Toán 6 - Tập 1

  Thực hành Toán 6 - Tập 1

  Nguyễn Vũ Thanh

  Giá bìa : 18.000 ₫ • Thực hành Toán 6 - Tập 2

  Thực hành Toán 6 - Tập 2

  Nguyễn Vũ Thanh

  Giá bìa : 18.000 ₫ • Thực hành Lịch sử 6

  Thực hành Lịch sử 6

  Nguyễn Xuân Trường

  Giá bìa : 12.000 ₫ • Vở Bài Tập Tin học dành cho THCS Quyển 1 - Tập 1

  Vở Bài Tập Tin học dành cho THCS Quyển 1 - Tập 1

  Nguyễn Chí Trung (Chủ biên)

  Giá bìa : 15.000 ₫ • Vở Bài Tập Tin học dành cho THCS Quyển 1 - Tập 2

  Vở Bài Tập Tin học dành cho THCS Quyển 1 - Tập 2

  Nguyễn Chí Trung (Chủ biên)

  Giá bìa : 15.000 ₫ • Thực hành Tin học - Quyển 1 (dành cho HS THCS)

  Thực hành Tin học - Quyển 1 (dành cho HS THCS)

  Phạm Thế Long (Chủ biên)

  Giá bìa : 27.000 ₫ • Thực hành Thí nghiệm Sinh học 6

  Thực hành Thí nghiệm Sinh học 6

  Bùi Văn Thêm

  Giá bìa : 12.000 ₫
 • Thông tin liên hệ

  Hướng dẫn mua hàng

  Tài khoản của bạn

  Hỗ trợ trực tuyến

  Kinh doanh
  Kĩ thuật
  Phát triển khách hàng
  Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 0400568767, ngày 17 - 04 - 2013, tại Sở Kế Hoạch đầu tư TP. Đà Nẵng.
  ĐANG TRỰC TUYẾN : 95 | SỐ LƯỢT TRUY CẬP : 14.544.420