Loading ...
SẢN PHẨM (ĐÀ NẴNG)

CÔNG TI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG - DEIDCO
Trân trọng giới thiệu các bộ sách giáo dục phục vụ năm học 2014 - 2015
 • Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1 - Bé Tập viết chữ - Tập 1

  Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1 - Bé Tập viết chữ - Tập 1

  Phan Quang Thân

  Giá bìa : 9.000 ₫

 • Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1 - Bé Tập viết chữ - Tập 2

  Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1 - Bé Tập viết chữ - Tập 2

  Phan Quang Thân

  Giá bìa : 9.000 ₫

 • Bé Tập tô màu, Tập viết chữ - Tập 1

  Bé Tập tô màu, Tập viết chữ - Tập 1

  Phạm Thị Mai

  Giá bìa : 8.500 ₫

 • Bé Tập tô màu, Tập viết chữ - Tập 2

  Bé Tập tô màu, Tập viết chữ - Tập 2

  Phạm Thị Mai

  Giá bìa : 8.500 ₫

 • Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1 - Bé làm quen với Toán - Tập 1

  Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1 - Bé làm quen với Toán - Tập 1

  Phạm Thị Mai-Lê Thị Ái Liên

  Giá bìa : 9.000 ₫

 • Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1 - Bé làm quen với Toán - Tập 2

  Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1 - Bé làm quen với Toán - Tập 2

  Phạm Thị Mai-Lê Thị Ái Liên

  Giá bìa : 9.000 ₫ • Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 1

  Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đặng Thị Lanh, Nguyễn Trí

  Giá bìa : 8.300 ₫
  (Sách : 6.300 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 2

  Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đặng Thị Lanh, Nguyễn Trí

  Giá bìa : 8.000 ₫
  (Sách : 6.000 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 1 - Tập 1

  Vở Bài tập Toán 1 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan (Chủ biên)

  Giá bìa : 7.800 ₫
  (Sách : 5.800 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 1 - Tập 2

  Vở Bài tập Toán 1 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan (Chủ biên)

  Giá bìa : 8.000 ₫
  (Sách : 6.000 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Thực hành Âm nhạc 1

  Thực hành Âm nhạc 1

  Võ Thị Xuân Phượng

  Giá bìa : 9.500 ₫

 • Thực hành Mĩ Thuật 1

  Thực hành Mĩ Thuật 1

  Trần Dương Sơn

  Giá bìa : 8.000 ₫ • Vở Bài tập Tiếng Việt 2 - Tập 1

  Vở Bài tập Tiếng Việt 2 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên)

  Giá bìa : 8.500 ₫
  (Sách : 6.500 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Tiếng Việt 2 - Tập 2

  Vở Bài tập Tiếng Việt 2 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên)

  Giá bìa : 8.000 ₫
  (Sách : 6.000 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 2 - Tập 1

  Vở Bài tập Toán 2 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan (Chủ biên)

  Giá bìa : 9.600 ₫
  (Sách : 7.600 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 2 - Tập 2

  Vở Bài tập Toán 2 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan (Chủ biên)

  Giá bìa : 9.600 ₫
  (Sách : 7.600 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Thực hành Âm nhạc 2

  Thực hành Âm nhạc 2

  Võ Thị Xuân Phượng

  Giá bìa : 9.500 ₫

 • Thực hành Mĩ Thuật 2

  Thực hành Mĩ Thuật 2

  Trần Dương Sơn

  Giá bìa : 8.000 ₫ • Vở Bài tập Tiếng Việt 3 - Tập 1

  Vở Bài tập Tiếng Việt 3 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng Hoà Bình

  Giá bìa : 9.300 ₫
  (Sách : 7.300 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Tiếng Việt 3 - Tập 2

  Vở Bài tập Tiếng Việt 3 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết, Lê Ngọc Điệp

  Giá bìa : 8.500 ₫
  (Sách : 6.500 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 3 - Tập 1

  Vở Bài tập Toán 3 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng

  Giá bìa : 9.600 ₫
  (Sách : 7.600 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 3 - Tập 2

  Vở Bài tập Toán 3 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng

  Giá bìa : 9.600 ₫
  (Sách : 7.600 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Tiếng Anh 3 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 3 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 36.000 ₫
  (Sách : 36.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Tiếng Anh 3 - Tập 1 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 3 - Tập 1 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 37.000 ₫
  (Sách : 37.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫) • Vở Bài tập Tiếng Việt 4 - Tập 1

  Vở Bài tập Tiếng Việt 4 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên)

  Giá bìa : 11.800 ₫
  (Sách : 9.800 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Tiếng Việt 4 - Tập 2

  Vở Bài tập Tiếng Việt 4 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên)

  Giá bìa : 10.600 ₫
  (Sách : 8.600 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 4 - Tập 1

  Vở Bài tập Toán 4 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng, Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Tiến Đạt, Đào Thái Lai

  Giá bìa : 9.000 ₫
  (Sách : 7.000 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 4 - Tập 2

  Vở Bài tập Toán 4 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng, Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Tiến Đạt, Đào Thái Lai

  Giá bìa : 10.600 ₫
  (Sách : 8.600 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Tiếng Anh 4 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 4 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 40.000 ₫
  (Sách : 40.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Thực hành cùng học Tin học Quyển 2

  Thực hành cùng học Tin học Quyển 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Bùi Văn Thanh

  Giá bìa : 21.000 ₫
  (Sách : 19.000 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫) • Vở Bài tập Tiếng Việt 5 - Tập 1

  Vở Bài tập Tiếng Việt 5 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên)

  Giá bìa : 11.600 ₫
  (Sách : 9.600 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Tiếng Việt 5 - Tập 2

  Vở Bài tập Tiếng Việt 5 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên)

  Giá bìa : 10.200 ₫
  (Sách : 8.200 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 5 - Tập 1

  Vở Bài tập Toán 5 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng

  Giá bìa : 10.200 ₫
  (Sách : 8.200 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 5 - Tập 2

  Vở Bài tập Toán 5 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng

  Giá bìa : 11.600 ₫
  (Sách : 9.600 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Thực hành cùng học Tin học Quyển 3

  Thực hành cùng học Tin học Quyển 3
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Bùi Văn Thanh

  Giá bìa : 21.000 ₫
  (Sách : 19.000 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Thực hành Âm nhạc 5 - Tập 1

  Thực hành Âm nhạc 5 - Tập 1

  Võ Thị Xuân Phượng

  Giá bìa : 6.500 ₫ • Tiếng Anh 6 - Tập 1 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 6 - Tập 1 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 27.000 ₫
  (Sách : 27.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Tiếng Anh 6 - Tập 2 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 6 - Tập 2 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 27.000 ₫
  (Sách : 27.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Tiếng Anh 6 - Tập 1 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 6 - Tập 1 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 42.000 ₫
  (Sách : 42.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Tiếng Anh 6 - Tập 2 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 6 - Tập 2 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 42.000 ₫
  (Sách : 42.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Thực hành Tin học - Quyển 1 (dành cho HS THCS)

  Thực hành Tin học - Quyển 1 (dành cho HS THCS)

  Phạm Thế Long (Chủ biên)

  Giá bìa : 27.000 ₫

 • Vở Bài Tập Tin học dành cho THCS Quyển 1 - Tập 1

  Vở Bài Tập Tin học dành cho THCS Quyển 1 - Tập 1

  Nguyễn Chí Trung (Chủ biên)

  Giá bìa : 15.000 ₫ • Tiếng Anh 7 - Tập 1 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 7 - Tập 1 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 30.000 ₫
  (Sách : 30.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Tiếng Anh 7 - Tập 2 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 7 - Tập 2 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 30.000 ₫
  (Sách : 30.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Tiếng Anh 7 - Tập 1 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 7 - Tập 1 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 42.000 ₫
  (Sách : 42.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Tiếng Anh 7 - Tập 2 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 7 - Tập 2 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 42.000 ₫
  (Sách : 42.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Thực hành Tin học - Quyển 2 (dành cho HS THCS)

  Thực hành Tin học - Quyển 2 (dành cho HS THCS)

  Phạm Thế Long (Chủ biên)

  Giá bìa : 25.000 ₫

 • Vở Bài Tập Tin học dành cho THCS Quyển 2 - Tập 1

  Vở Bài Tập Tin học dành cho THCS Quyển 2 - Tập 1

  Nguyễn Chí Trung (Chủ biên)

  Giá bìa : 15.000 ₫ • Tiếng Anh 8 - Tập 2 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 8 - Tập 2 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Giá bìa : 32.000 ₫
  (Sách : 32.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Tiếng Anh 8 - Tập 2 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 8 - Tập 2 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Giá bìa : 44.000 ₫
  (Sách : 44.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫) • Thực hành Tin học - Quyển 4 (dành cho HS THCS)

  Thực hành Tin học - Quyển 4 (dành cho HS THCS)

  Phạm Thế Long (Chủ biên)

  Giá bìa : 20.000 ₫

 • Vở bài Tập Tin học dành cho THCS Quyển 4 -Tập 1

  Vở bài Tập Tin học dành cho THCS Quyển 4 -Tập 1

  Nguyễn Chí Trung (Chủ biên)

  Giá bìa : 15.000 ₫

 • Vở bài Tập Tin học dành cho THCS Quyển 4 -Tập 2

  Vở bài Tập Tin học dành cho THCS Quyển 4 -Tập 2

  Nguyễn Chí Trung (Chủ biên)

  Giá bìa : 15.000 ₫

 • Thực hành Âm nhạc 9

  Thực hành Âm nhạc 9

  Võ Thị Xuân Phượng

  Giá bìa : 7.000 ₫

 • Thực hành Mĩ Thuật 9

  Thực hành Mĩ Thuật 9

  Nguyễn Thị Cẩm Nhung

  Giá bìa : 8.000 ₫

 • Thực hành Lịch sử 9

  Thực hành Lịch sử 9

  Nguyễn Xuân Trường

  Giá bìa : 18.000 ₫ • Tiếng Anh 10 - Tập 1 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 10 - Tập 1 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 39.000 ₫
  (Sách : 39.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Tiếng Anh 10 - Tập 2 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 10 - Tập 2 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 39.000 ₫
  (Sách : 39.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Bài Tập Thực hành Giáo dục công dân 10

  Bài Tập Thực hành Giáo dục công dân 10

  Trần Văn Thắng (Chủ biên)

  Giá bìa : 12.000 ₫

 • Thực hành Thí nghiệm Hóa học 10

  Thực hành Thí nghiệm Hóa học 10

  Đồng Đức Thiện

  Giá bìa : 18.000 ₫

 • Thực hành Thí nghiệm Vật lí 10

  Thực hành Thí nghiệm Vật lí 10

  Huỳnh Quốc Lâm

  Giá bìa : 20.000 ₫

 • Thực hành Thí nghiệm Sinh học 10

  Thực hành Thí nghiệm Sinh học 10

  Bùi Văn Thêm

  Giá bìa : 12.000 ₫ • Tiếng Anh 11 - Tập 2 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 11 - Tập 2 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Giá bìa : 28.000 ₫
  (Sách : 28.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫) • Bài Tập Giáo dục công dân 12

  Bài Tập Giáo dục công dân 12

  Trần Văn Thắng (Chủ biên)

  Giá bìa : 15.000 ₫

 • Thực hành Thí nghiệm Hóa học 12

  Thực hành Thí nghiệm Hóa học 12

  Đồng Đức Thiện

  Giá bìa : 20.000 ₫

 • Thực hành Thí nghiệm Vật lí 12

  Thực hành Thí nghiệm Vật lí 12

  Huỳnh Quốc Lâm

  Giá bìa : 20.000 ₫

 • Thực hành Thí nghiệm Sinh học 12

  Thực hành Thí nghiệm Sinh học 12

  Bùi Văn Thêm

  Giá bìa : 12.000 ₫

 • Tiếng Anh 12 - Tập 1 - Sách học sinh (BETA VERSION)

  Tiếng Anh 12 - Tập 1 - Sách học sinh (BETA VERSION)
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  NXBGDVN và Macmillan Education

  Giá bìa : 0 ₫
  (Sách : 0 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Tiếng Anh 12 - Tập 2 - Sách học sinh (BETA VERSION)

  Tiếng Anh 12 - Tập 2 - Sách học sinh (BETA VERSION)
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  NXBGDVN và Macmillan Education

  Giá bìa : 0 ₫
  (Sách : 0 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫) • Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 1

  Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đặng Thị Lanh, Nguyễn Trí

  Giá bìa : 8.300 ₫
  (Sách : 6.300 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 2

  Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đặng Thị Lanh, Nguyễn Trí

  Giá bìa : 8.000 ₫
  (Sách : 6.000 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 1 - Tập 1

  Vở Bài tập Toán 1 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan (Chủ biên)

  Giá bìa : 7.800 ₫
  (Sách : 5.800 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 1 - Tập 2

  Vở Bài tập Toán 1 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan (Chủ biên)

  Giá bìa : 8.000 ₫
  (Sách : 6.000 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Thực hành Thủ công 1

  Vở Thực hành Thủ công 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Trương Bửu Sinh

  Giá bìa : 10.000 ₫
  (Sách : 8.000 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Bộ thẻ cào sách điện tử - IseeBooks - Danh cho học sinh lớp 1

  Bộ thẻ cào sách điện tử - IseeBooks - Danh cho học sinh lớp 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  NXBGDVN

  Giá bìa : 20.000 ₫
  (Sách : 20.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)