Loading ...
SẢN PHẨM (ĐÀ NẴNG)

CÔNG TI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG - DEIDCO
Trân trọng giới thiệu các bộ sách giáo dục phục vụ năm học 2014 - 2015




 • Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1 - Bé Tập viết chữ - Tập 1

  Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1 - Bé Tập viết chữ - Tập 1

  Phan Quang Thân

  Giá bìa : 9.000 ₫

 • Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1 - Bé Tập viết chữ - Tập 2

  Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1 - Bé Tập viết chữ - Tập 2

  Phan Quang Thân

  Giá bìa : 9.000 ₫

 • Bé Tập tô màu, Tập viết chữ - Tập 1

  Bé Tập tô màu, Tập viết chữ - Tập 1

  Phạm Thị Mai

  Giá bìa : 8.500 ₫

 • Bé Tập tô màu, Tập viết chữ - Tập 2

  Bé Tập tô màu, Tập viết chữ - Tập 2

  Phạm Thị Mai

  Giá bìa : 8.500 ₫

 • Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1 - Bé làm quen với Toán - Tập 1

  Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1 - Bé làm quen với Toán - Tập 1

  Phạm Thị Mai-Lê Thị Ái Liên

  Giá bìa : 9.000 ₫

 • Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1 - Bé làm quen với Toán - Tập 2

  Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1 - Bé làm quen với Toán - Tập 2

  Phạm Thị Mai-Lê Thị Ái Liên

  Giá bìa : 9.000 ₫



 • Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 1

  Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đặng Thị Lanh, Nguyễn Trí

  Giá bìa : 8.300 ₫
  (Sách : 6.300 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 2

  Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đặng Thị Lanh, Nguyễn Trí

  Giá bìa : 8.000 ₫
  (Sách : 6.000 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 1 - Tập 1

  Vở Bài tập Toán 1 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan (Chủ biên)

  Giá bìa : 7.800 ₫
  (Sách : 5.800 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 1 - Tập 2

  Vở Bài tập Toán 1 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan (Chủ biên)

  Giá bìa : 8.000 ₫
  (Sách : 6.000 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Bộ thẻ cào Sách điện tử IseeBooks lớp 1

  Bộ thẻ cào Sách điện tử IseeBooks lớp 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Giá bìa : 10.000 ₫
  (Sách : 10.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Thực hành Âm nhạc 1

  Thực hành Âm nhạc 1

  Võ Thị Xuân Phượng

  Giá bìa : 9.500 ₫



 • Vở Bài tập Tiếng Việt 2 - Tập 1

  Vở Bài tập Tiếng Việt 2 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên)

  Giá bìa : 8.500 ₫
  (Sách : 6.500 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Tiếng Việt 2 - Tập 2

  Vở Bài tập Tiếng Việt 2 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên)

  Giá bìa : 8.000 ₫
  (Sách : 6.000 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 2 - Tập 1

  Vở Bài tập Toán 2 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan (Chủ biên)

  Giá bìa : 9.600 ₫
  (Sách : 7.600 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 2 - Tập 2

  Vở Bài tập Toán 2 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan (Chủ biên)

  Giá bìa : 9.600 ₫
  (Sách : 7.600 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Thực hành Âm nhạc 2

  Thực hành Âm nhạc 2

  Võ Thị Xuân Phượng

  Giá bìa : 9.500 ₫

 • Thực hành Mĩ Thuật 2

  Thực hành Mĩ Thuật 2

  Trần Dương Sơn

  Giá bìa : 8.000 ₫



 • Vở Bài tập Tiếng Việt 3 - Tập 1

  Vở Bài tập Tiếng Việt 3 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng Hoà Bình

  Giá bìa : 9.300 ₫
  (Sách : 7.300 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Tiếng Việt 3 - Tập 2

  Vở Bài tập Tiếng Việt 3 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết, Lê Ngọc Điệp

  Giá bìa : 8.500 ₫
  (Sách : 6.500 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 3 - Tập 1

  Vở Bài tập Toán 3 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng

  Giá bìa : 9.600 ₫
  (Sách : 7.600 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 3 - Tập 2

  Vở Bài tập Toán 3 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng

  Giá bìa : 9.600 ₫
  (Sách : 7.600 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Tiếng Anh 3 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 3 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 39.000 ₫
  (Sách : 39.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Tiếng Anh 3 - Tập 1 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 3 - Tập 1 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 40.000 ₫
  (Sách : 40.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)



 • Vở Bài tập Tiếng Việt 4 - Tập 1

  Vở Bài tập Tiếng Việt 4 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên)

  Giá bìa : 11.800 ₫
  (Sách : 9.800 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Tiếng Việt 4 - Tập 2

  Vở Bài tập Tiếng Việt 4 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên)

  Giá bìa : 10.600 ₫
  (Sách : 8.600 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 4 - Tập 1

  Vở Bài tập Toán 4 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng, Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Tiến Đạt, Đào Thái Lai

  Giá bìa : 9.000 ₫
  (Sách : 7.000 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 4 - Tập 2

  Vở Bài tập Toán 4 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng, Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Tiến Đạt, Đào Thái Lai

  Giá bìa : 10.600 ₫
  (Sách : 8.600 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Tiếng Anh 4 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 4 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 43.000 ₫
  (Sách : 43.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Thực hành cùng học Tin học Quyển 2

  Thực hành cùng học Tin học Quyển 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Bùi Văn Thanh

  Giá bìa : 21.000 ₫
  (Sách : 19.000 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)



 • Vở Bài tập Tiếng Việt 5 - Tập 1

  Vở Bài tập Tiếng Việt 5 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên)

  Giá bìa : 11.600 ₫
  (Sách : 9.600 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Tiếng Việt 5 - Tập 2

  Vở Bài tập Tiếng Việt 5 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên)

  Giá bìa : 10.200 ₫
  (Sách : 8.200 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 5 - Tập 1

  Vở Bài tập Toán 5 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng

  Giá bìa : 10.200 ₫
  (Sách : 8.200 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 5 - Tập 2

  Vở Bài tập Toán 5 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng

  Giá bìa : 11.600 ₫
  (Sách : 9.600 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Thực hành cùng học Tin học Quyển 3

  Thực hành cùng học Tin học Quyển 3
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Bùi Văn Thanh

  Giá bìa : 21.000 ₫
  (Sách : 19.000 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Thực hành Âm nhạc 5 - Tập 1

  Thực hành Âm nhạc 5 - Tập 1

  Võ Thị Xuân Phượng

  Giá bìa : 6.500 ₫



 • Tiếng Anh 6 - Tập 1 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 6 - Tập 1 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 28.000 ₫
  (Sách : 28.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Tiếng Anh 6 - Tập 2 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 6 - Tập 2 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 28.000 ₫
  (Sách : 28.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Tiếng Anh 6 - Tập 1 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 6 - Tập 1 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 43.000 ₫
  (Sách : 43.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Tiếng Anh 6 - Tập 2 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 6 - Tập 2 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 43.000 ₫
  (Sách : 43.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Thực hành Tin học - Quyển 1 (dành cho HS THCS)

  Thực hành Tin học - Quyển 1 (dành cho HS THCS)

  Phạm Thế Long (Chủ biên)

  Giá bìa : 27.000 ₫

 • Vở Bài Tập Tin học dành cho THCS Quyển 1 - Tập 1

  Vở Bài Tập Tin học dành cho THCS Quyển 1 - Tập 1

  Nguyễn Chí Trung (Chủ biên)

  Giá bìa : 15.000 ₫



 • Tiếng Anh 7 - Tập 1 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 7 - Tập 1 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 31.000 ₫
  (Sách : 31.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Tiếng Anh 7 - Tập 2 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 7 - Tập 2 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 31.000 ₫
  (Sách : 31.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Tiếng Anh 7 - Tập 1 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 7 - Tập 1 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 43.000 ₫
  (Sách : 43.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Tiếng Anh 7 - Tập 2 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 7 - Tập 2 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 43.000 ₫
  (Sách : 43.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Thực hành Tin học - Quyển 2 (dành cho HS THCS)

  Thực hành Tin học - Quyển 2 (dành cho HS THCS)

  Phạm Thế Long (Chủ biên)

  Giá bìa : 25.000 ₫

 • Vở Bài Tập Tin học dành cho THCS Quyển 2 - Tập 1

  Vở Bài Tập Tin học dành cho THCS Quyển 2 - Tập 1

  Nguyễn Chí Trung (Chủ biên)

  Giá bìa : 15.000 ₫



 • Tiếng Anh 8 - Tập 2 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 8 - Tập 2 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Giá bìa : 33.000 ₫
  (Sách : 33.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Tiếng Anh 8 - Tập 2 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 8 - Tập 2 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Giá bìa : 45.000 ₫
  (Sách : 45.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)



 • Thực hành Tin học - Quyển 4 (dành cho HS THCS)

  Thực hành Tin học - Quyển 4 (dành cho HS THCS)

  Phạm Thế Long (Chủ biên)

  Giá bìa : 20.000 ₫

 • Vở bài Tập Tin học dành cho THCS Quyển 4 -Tập 1

  Vở bài Tập Tin học dành cho THCS Quyển 4 -Tập 1

  Nguyễn Chí Trung (Chủ biên)

  Giá bìa : 15.000 ₫

 • Vở bài Tập Tin học dành cho THCS Quyển 4 -Tập 2

  Vở bài Tập Tin học dành cho THCS Quyển 4 -Tập 2

  Nguyễn Chí Trung (Chủ biên)

  Giá bìa : 15.000 ₫

 • Thực hành Âm nhạc 9

  Thực hành Âm nhạc 9

  Võ Thị Xuân Phượng

  Giá bìa : 7.000 ₫

 • Thực hành Mĩ Thuật 9

  Thực hành Mĩ Thuật 9

  Nguyễn Thị Cẩm Nhung

  Giá bìa : 8.000 ₫

 • Thực hành Lịch sử 9

  Thực hành Lịch sử 9

  Nguyễn Xuân Trường

  Giá bìa : 18.000 ₫



 • Tiếng Anh 10 - Tập 1 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 10 - Tập 1 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 40.000 ₫
  (Sách : 40.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Tiếng Anh 10 - Tập 2 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 10 - Tập 2 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 40.000 ₫
  (Sách : 40.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Bài Tập Thực hành Giáo dục công dân 10

  Bài Tập Thực hành Giáo dục công dân 10

  Trần Văn Thắng (Chủ biên)

  Giá bìa : 12.000 ₫

 • Thực hành Thí nghiệm Hóa học 10

  Thực hành Thí nghiệm Hóa học 10

  Đồng Đức Thiện

  Giá bìa : 18.000 ₫

 • Thực hành Thí nghiệm Vật lí 10

  Thực hành Thí nghiệm Vật lí 10

  Huỳnh Quốc Lâm

  Giá bìa : 20.000 ₫

 • Thực hành Thí nghiệm Sinh học 10

  Thực hành Thí nghiệm Sinh học 10

  Bùi Văn Thêm

  Giá bìa : 12.000 ₫



 • Tiếng Anh 11 - Tập 2 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 11 - Tập 2 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 27.000 ₫
  (Sách : 27.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)



 • Bài Tập Giáo dục công dân 12

  Bài Tập Giáo dục công dân 12

  Trần Văn Thắng (Chủ biên)

  Giá bìa : 15.000 ₫

 • Thực hành Thí nghiệm Hóa học 12

  Thực hành Thí nghiệm Hóa học 12

  Đồng Đức Thiện

  Giá bìa : 20.000 ₫

 • Thực hành Thí nghiệm Vật lí 12

  Thực hành Thí nghiệm Vật lí 12

  Huỳnh Quốc Lâm

  Giá bìa : 20.000 ₫

 • Thực hành Thí nghiệm Sinh học 12

  Thực hành Thí nghiệm Sinh học 12

  Bùi Văn Thêm

  Giá bìa : 12.000 ₫

 • Tiếng Anh 12 - Tập 1 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 12 - Tập 1 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  NXBGDVN và Macmillan Education

  Giá bìa : 55.000 ₫
  (Sách : 55.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Tiếng Anh 12 - Tập 2 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 12 - Tập 2 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  NXBGDVN và Macmillan Education

  Giá bìa : 55.000 ₫
  (Sách : 55.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)



 • Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 1

  Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đặng Thị Lanh, Nguyễn Trí

  Giá bìa : 8.300 ₫
  (Sách : 6.300 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 2

  Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đặng Thị Lanh, Nguyễn Trí

  Giá bìa : 8.000 ₫
  (Sách : 6.000 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 1 - Tập 1

  Vở Bài tập Toán 1 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan (Chủ biên)

  Giá bìa : 7.800 ₫
  (Sách : 5.800 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 1 - Tập 2

  Vở Bài tập Toán 1 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan (Chủ biên)

  Giá bìa : 8.000 ₫
  (Sách : 6.000 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Thực hành Thủ công 1

  Vở Thực hành Thủ công 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Trương Bửu Sinh

  Giá bìa : 10.000 ₫
  (Sách : 8.000 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Tiếng Việt 2 - Tập 1

  Vở Bài tập Tiếng Việt 2 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên)

  Giá bìa : 8.500 ₫
  (Sách : 6.500 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Thông tin liên hệ

  Hướng dẫn mua hàng

  Tài khoản của bạn

  Hỗ trợ trực tuyến

  Kinh doanh
  Kĩ thuật
  Phát triển khách hàng
  Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 0400568767, ngày 17 - 04 - 2013, tại Sở Kế Hoạch đầu tư TP. Đà Nẵng.
  ĐANG TRỰC TUYẾN : 62 | SỐ LƯỢT TRUY CẬP : 14.544.382