Loading ...
DANH MỤC SÁCH 2018
SẢN PHẨM (ĐÀ NẴNG)

CÔNG TI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG - DEIDCO
Trân trọng giới thiệu các bộ sách giáo dục phục vụ năm học 2014 - 2015
 • Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1 - Bé Tập viết chữ - Tập 2

  Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1 - Bé Tập viết chữ - Tập 2

  Phan Quang Thân

  Giá bìa : 9.000 ₫

 • Bé Tập tô màu, Tập viết chữ - Tập 1

  Bé Tập tô màu, Tập viết chữ - Tập 1

  Phạm Thị Mai

  Giá bìa : 8.500 ₫

 • Bé Tập tô màu, Tập viết chữ - Tập 2

  Bé Tập tô màu, Tập viết chữ - Tập 2

  Phạm Thị Mai

  Giá bìa : 8.500 ₫

 • Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1 - Bé làm quen với Toán - Tập 1

  Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1 - Bé làm quen với Toán - Tập 1

  Phạm Thị Mai-Lê Thị Ái Liên

  Giá bìa : 9.000 ₫

 • Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1 - Bé làm quen với Toán - Tập 2

  Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1 - Bé làm quen với Toán - Tập 2

  Phạm Thị Mai-Lê Thị Ái Liên

  Giá bìa : 9.000 ₫

 • Bé Tập tô màu, làm quen với chữ cái tiếng Anh - Tập 1

  Bé Tập tô màu, làm quen với chữ cái tiếng Anh - Tập 1

  Phạm Thị Mai-Lê Thị Ái Liên

  Giá bìa : 7.500 ₫ • Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 1

  Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đặng Thị Lanh, Nguyễn Trí

  Giá bìa : 8.300 ₫
  (Sách : 6.300 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 2

  Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đặng Thị Lanh, Nguyễn Trí

  Giá bìa : 8.000 ₫
  (Sách : 6.000 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 1 - Tập 1

  Vở Bài tập Toán 1 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan (Chủ biên)

  Giá bìa : 7.800 ₫
  (Sách : 5.800 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 1 - Tập 2

  Vở Bài tập Toán 1 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan (Chủ biên)

  Giá bìa : 8.000 ₫
  (Sách : 6.000 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Hướng dẫn thực hành Tin học lớp 1 (Theo định hướng phát triển năng lực)

  Hướng dẫn thực hành Tin học lớp 1 (Theo định hướng phát triển năng lực)

  Bùi Văn Thanh (Chủ biên)

  Giá bìa : 20.000 ₫

 • Kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1

  Kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1

  Lê Thị Thùy Dương (CB)

  Giá bìa : 20.000 ₫ • Vở Bài tập Tiếng Việt 2 - Tập 1

  Vở Bài tập Tiếng Việt 2 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên)

  Giá bìa : 8.500 ₫
  (Sách : 6.500 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Tiếng Việt 2 - Tập 2

  Vở Bài tập Tiếng Việt 2 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên)

  Giá bìa : 8.000 ₫
  (Sách : 6.000 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 2 - Tập 1

  Vở Bài tập Toán 2 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan (Chủ biên)

  Giá bìa : 9.600 ₫
  (Sách : 7.600 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 2 - Tập 2

  Vở Bài tập Toán 2 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan (Chủ biên)

  Giá bìa : 9.600 ₫
  (Sách : 7.600 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Hướng dẫn thực hành Tin học lớp 2 (Theo định hướng phát triển năng lực)

  Hướng dẫn thực hành Tin học lớp 2 (Theo định hướng phát triển năng lực)

  Bùi Văn Thanh (Chủ biên)

  Giá bìa : 20.000 ₫

 • Kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 2

  Kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 2

  Lê Thị Thùy Dương (CB)

  Giá bìa : 20.000 ₫ • Vở Bài tập Tiếng Việt 3 - Tập 1

  Vở Bài tập Tiếng Việt 3 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng Hoà Bình

  Giá bìa : 9.300 ₫
  (Sách : 7.300 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Tiếng Việt 3 - Tập 2

  Vở Bài tập Tiếng Việt 3 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết, Lê Ngọc Điệp

  Giá bìa : 8.500 ₫
  (Sách : 6.500 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 3 - Tập 1

  Vở Bài tập Toán 3 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng

  Giá bìa : 9.600 ₫
  (Sách : 7.600 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 3 - Tập 2

  Vở Bài tập Toán 3 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng

  Giá bìa : 9.600 ₫
  (Sách : 7.600 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 3 tập 1

  Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 3 tập 1

  Trương Thị Ngọc Minh, Nguyễn Song Hùng

  Giá bìa : 30.000 ₫

 • Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 3 tập 2

  Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 3 tập 2

  Trương Thị Ngọc Minh, Nguyễn Song Hùng

  Giá bìa : 30.000 ₫ • Vở Bài tập Tiếng Việt 4 - Tập 1

  Vở Bài tập Tiếng Việt 4 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên)

  Giá bìa : 11.800 ₫
  (Sách : 9.800 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Tiếng Việt 4 - Tập 2

  Vở Bài tập Tiếng Việt 4 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên)

  Giá bìa : 10.600 ₫
  (Sách : 8.600 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 4 - Tập 1

  Vở Bài tập Toán 4 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng, Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Tiến Đạt, Đào Thái Lai

  Giá bìa : 9.000 ₫
  (Sách : 7.000 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 4 - Tập 2

  Vở Bài tập Toán 4 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng, Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Tiến Đạt, Đào Thái Lai

  Giá bìa : 10.600 ₫
  (Sách : 8.600 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Tiếng Anh 4 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 4 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 43.000 ₫
  (Sách : 43.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 4 tập 1

  Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 4 tập 1

  Trương Thị Ngọc Minh, Nguyễn Song Hùng

  Giá bìa : 30.000 ₫ • Vở Bài tập Tiếng Việt 5 - Tập 1

  Vở Bài tập Tiếng Việt 5 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên)

  Giá bìa : 11.600 ₫
  (Sách : 9.600 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Tiếng Việt 5 - Tập 2

  Vở Bài tập Tiếng Việt 5 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên)

  Giá bìa : 10.200 ₫
  (Sách : 8.200 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 5 - Tập 1

  Vở Bài tập Toán 5 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng

  Giá bìa : 10.200 ₫
  (Sách : 8.200 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 5 - Tập 2

  Vở Bài tập Toán 5 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng

  Giá bìa : 11.600 ₫
  (Sách : 9.600 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 5 tập 1

  Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 5 tập 1

  Trương Thị Ngọc Minh, Nguyễn Song Hùng

  Giá bìa : 30.000 ₫

 • Hướng dẫn thực hành Tin học lớp 5 (Theo định hướng phát triển năng lực)

  Hướng dẫn thực hành Tin học lớp 5 (Theo định hướng phát triển năng lực)

  Bùi Văn Thanh (Chủ biên)

  Giá bìa : 40.000 ₫ • Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 tập 1

  Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 tập 1

  Đoàn Phùng Thúy Liên (Chủ biên)

  Giá bìa : 30.000 ₫

 • Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 tập 2

  Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 tập 2

  Đoàn Phùng Thúy Liên (Chủ biên)

  Giá bìa : 30.000 ₫

 • Luyện tập Tiếng Anh 6 tập 2

  Luyện tập Tiếng Anh 6 tập 2

  Lê Dũng (Chủ biên)

  Giá bìa : 30.000 ₫

 • Thực hành Mĩ Thuật 6 - Tập 1

  Thực hành Mĩ Thuật 6 - Tập 1

  Nguyễn Thị Cẩm Nhung

  Giá bìa : 15.000 ₫

 • Thực hành Mĩ Thuật 6 - Tập 2

  Thực hành Mĩ Thuật 6 - Tập 2

  Nguyễn Thị Cẩm Nhung

  Giá bìa : 15.000 ₫

 • Thực hành Âm nhạc 6 - Tập 1

  Thực hành Âm nhạc 6 - Tập 1

  Võ Thị Xuân Phượng

  Giá bìa : 10.000 ₫ • Tiếng Anh 7 - Tập 1 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 7 - Tập 1 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 31.000 ₫
  (Sách : 31.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Tiếng Anh 7 - Tập 2 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 7 - Tập 2 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 31.000 ₫
  (Sách : 31.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Tiếng Anh 7 - Tập 1 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 7 - Tập 1 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 43.000 ₫
  (Sách : 43.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Tiếng Anh 7 - Tập 2 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 7 - Tập 2 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 43.000 ₫
  (Sách : 43.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Thực hành Tin học - Quyển 2 (dành cho HS THCS)

  Thực hành Tin học - Quyển 2 (dành cho HS THCS)

  Phạm Thế Long (Chủ biên)

  Giá bìa : 25.000 ₫

 • Vở Bài Tập Tin học dành cho THCS Quyển 2 - Tập 1

  Vở Bài Tập Tin học dành cho THCS Quyển 2 - Tập 1

  Nguyễn Chí Trung (Chủ biên)

  Giá bìa : 15.000 ₫ • Tiếng Anh 8 - Tập 2 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 8 - Tập 2 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Giá bìa : 33.000 ₫
  (Sách : 33.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Tiếng Anh 8 - Tập 2 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 8 - Tập 2 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Giá bìa : 45.000 ₫
  (Sách : 45.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫) • Giúp em viết tốt các dạng bài Tập làm văn lớp 9

  Giúp em viết tốt các dạng bài Tập làm văn lớp 9

  Huỳnh Thị Thu Ba

  Giá bìa : 35.000 ₫

 • Luyện tập Tiếng Anh 9 tập 1

  Luyện tập Tiếng Anh 9 tập 1

  Lê Dũng (Chủ biên)

  Giá bìa : 30.000 ₫

 • Luyện tập Tiếng Anh 9 tập 2

  Luyện tập Tiếng Anh 9 tập 2

  Lê Dũng (Chủ biên)

  Giá bìa : 30.000 ₫

 • Thực hành Âm nhạc 9

  Thực hành Âm nhạc 9

  Võ Thị Xuân Phượng

  Giá bìa : 10.000 ₫

 • Thực hành Mĩ Thuật 9

  Thực hành Mĩ Thuật 9

  Nguyễn Thị Cẩm Nhung

  Giá bìa : 25.000 ₫

 • Bài Tập Giáo dục công dân 9

  Bài Tập Giáo dục công dân 9

  Trần Văn Thắng (Chủ biên)

  Giá bìa : 12.000 ₫ • Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 10 tập 1

  Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 10 tập 1

  Nguyễn Thị Chi (CB)

  Giá bìa : 35.000 ₫

 • Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 10 tập 2

  Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 10 tập 2

  Nguyễn Thị Chi (CB)

  Giá bìa : 35.000 ₫

 • Giúp em viết tốt các dạng bài Tập làm văn lớp 10

  Giúp em viết tốt các dạng bài Tập làm văn lớp 10

  Huỳnh Thị Thu Ba

  Giá bìa : 25.000 ₫

 • Luyện tập Tiếng Anh 10 tập 1

  Luyện tập Tiếng Anh 10 tập 1

  Lê Dũng (Chủ biên)

  Giá bìa : 30.000 ₫

 • Luyện tập Tiếng Anh 10 tập 2

  Luyện tập Tiếng Anh 10 tập 2

  Lê Dũng (Chủ biên)

  Giá bìa : 30.000 ₫

 • Thực hành Thể dục 10 - Tập 1

  Thực hành Thể dục 10 - Tập 1

  Trần Đông Lâm (CB)

  Giá bìa : 12.000 ₫ • Tiếng Anh 11 - Tập 2 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 11 - Tập 2 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 27.000 ₫
  (Sách : 27.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫) • Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 tập 1

  Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 tập 1

  Nguyễn Thị Chi (CB)

  Giá bìa : 35.000 ₫

 • Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 tập 2

  Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 tập 2

  Nguyễn Thị Chi (CB)

  Giá bìa : 35.000 ₫

 • Giúp em viết tốt các dạng bài Tập làm văn lớp 12

  Giúp em viết tốt các dạng bài Tập làm văn lớp 12

  Huỳnh Thị Thu Ba

  Giá bìa : 35.000 ₫

 • Luyện tập Tiếng Anh 12 tập 1

  Luyện tập Tiếng Anh 12 tập 1

  Lê Dũng (Chủ biên)

  Giá bìa : 30.000 ₫

 • Luyện tập Tiếng Anh 12 tập 2

  Luyện tập Tiếng Anh 12 tập 2

  Lê Dũng (Chủ biên)

  Giá bìa : 30.000 ₫

 • Thực hành Thể dục 12 - Tập 1

  Thực hành Thể dục 12 - Tập 1

  Trần Đông Lâm (CB)

  Giá bìa : 12.000 ₫ • Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 1

  Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đặng Thị Lanh, Nguyễn Trí

  Giá bìa : 8.300 ₫
  (Sách : 6.300 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 2

  Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đặng Thị Lanh, Nguyễn Trí

  Giá bìa : 8.000 ₫
  (Sách : 6.000 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 1 - Tập 1

  Vở Bài tập Toán 1 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan (Chủ biên)

  Giá bìa : 7.800 ₫
  (Sách : 5.800 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 1 - Tập 2

  Vở Bài tập Toán 1 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan (Chủ biên)

  Giá bìa : 8.000 ₫
  (Sách : 6.000 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Thực hành Thủ công 1

  Vở Thực hành Thủ công 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Trương Bửu Sinh

  Giá bìa : 12.000 ₫
  (Sách : 10.000 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Tiếng Việt 2 - Tập 1

  Vở Bài tập Tiếng Việt 2 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên)

  Giá bìa : 8.500 ₫
  (Sách : 6.500 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Thông tin liên hệ

  Hướng dẫn mua hàng

  Tài khoản của bạn

  Hỗ trợ trực tuyến

  Kinh doanh
  Kĩ thuật
  Phát triển khách hàng
  Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 0400568767, ngày 08 - 06 - 2017, tại Sở Kế Hoạch đầu tư TP. Đà Nẵng.
  ĐANG TRỰC TUYẾN : 17 | SỐ LƯỢT TRUY CẬP : 15.411.206