Loading ...
DANH MỤC SÁCH 2019
SẢN PHẨM (ĐÀ NẴNG)

CÔNG TI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG - DEIDCO
Trân trọng giới thiệu các bộ sách giáo dục phục vụ năm học 2014 - 2015
 • Bé làm quen tiếng Anh (3-4 tuổi)(Sách kèm Sticker và Flashcard)

  Bé làm quen tiếng Anh (3-4 tuổi)(Sách kèm Sticker và Flashcard)

  Trần Thị Thanh Huyền, Đặng Ngọc Hà, Trần Thị Thanh Hương

  Giá bìa : 17.000 ₫

 • Bé làm quen tiếng Anh (4-5 tuổi)(Sách kèm Sticker và Flashcard)

  Bé làm quen tiếng Anh (4-5 tuổi)(Sách kèm Sticker và Flashcard)

  Trần Thị Thanh Huyền, Đặng Ngọc Hà, Trần Thị Thanh Hương

  Giá bìa : 17.000 ₫

 • Bé làm quen tiếng Anh (5-6 tuổi)(Sách kèm Sticker và Flashcard)

  Bé làm quen tiếng Anh (5-6 tuổi)(Sách kèm Sticker và Flashcard)

  Trần Thị Thanh Huyền, Đặng Ngọc Hà, Trần Thị Thanh Hương

  Giá bìa : 17.000 ₫

 • Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1 - Bé Tập viết chữ - Tập 2

  Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1 - Bé Tập viết chữ - Tập 2

  Phan Quang Thân

  Giá bìa : 9.000 ₫

 • Bé Tập tô màu, Tập viết chữ - Tập 1

  Bé Tập tô màu, Tập viết chữ - Tập 1

  Phạm Thị Mai

  Giá bìa : 8.500 ₫

 • Bé Tập tô màu, Tập viết chữ - Tập 2

  Bé Tập tô màu, Tập viết chữ - Tập 2

  Phạm Thị Mai

  Giá bìa : 8.500 ₫ • Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 1

  Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đặng Thị Lanh, Nguyễn Trí

  Giá bìa : 9.500 ₫
  (Sách : 7.500 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 2

  Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đặng Thị Lanh, Nguyễn Trí

  Giá bìa : 9.200 ₫
  (Sách : 7.200 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 1 - Tập 1

  Vở Bài tập Toán 1 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan (Chủ biên)

  Giá bìa : 8.900 ₫
  (Sách : 6.900 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 1 - Tập 2

  Vở Bài tập Toán 1 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan (Chủ biên)

  Giá bìa : 9.200 ₫
  (Sách : 7.200 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài Tập Tự nhiên và Xã hội 1

  Vở Bài Tập Tự nhiên và Xã hội 1

  Đoàn Thị My, Bùi Phương Nga

  Giá bìa : 4.400 ₫

 • Vở Bài Tập Đạo đức 1

  Vở Bài Tập Đạo đức 1

  Lưu Thu Thủy (Chủ biên)

  Giá bìa : 5.700 ₫ • Vở Bài tập Tiếng Việt 2 - Tập 1

  Vở Bài tập Tiếng Việt 2 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên)

  Giá bìa : 9.800 ₫
  (Sách : 7.800 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Tiếng Việt 2 - Tập 2

  Vở Bài tập Tiếng Việt 2 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên)

  Giá bìa : 9.200 ₫
  (Sách : 7.200 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 2 - Tập 1

  Vở Bài tập Toán 2 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan (Chủ biên)

  Giá bìa : 11.000 ₫
  (Sách : 9.000 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 2 - Tập 2

  Vở Bài tập Toán 2 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan (Chủ biên)

  Giá bìa : 11.000 ₫
  (Sách : 9.000 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài Tập Tự nhiên và Xã hội 2

  Vở Bài Tập Tự nhiên và Xã hội 2

  Bùi Phương Nga, Nguyễn Quý Thao

  Giá bìa : 4.400 ₫

 • Vở Bài Tập Đạo đức 2

  Vở Bài Tập Đạo đức 2

  Lưu Thu Thuỷ (Chủ biên)

  Giá bìa : 5.700 ₫ • Vở Bài tập Tiếng Việt 3 - Tập 1

  Vở Bài tập Tiếng Việt 3 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng Hoà Bình

  Giá bìa : 10.700 ₫
  (Sách : 8.700 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Tiếng Việt 3 - Tập 2

  Vở Bài tập Tiếng Việt 3 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết, Lê Ngọc Điệp

  Giá bìa : 9.800 ₫
  (Sách : 7.800 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 3 - Tập 1

  Vở Bài tập Toán 3 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng

  Giá bìa : 11.000 ₫
  (Sách : 9.000 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 3 - Tập 2

  Vở Bài tập Toán 3 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng

  Giá bìa : 11.000 ₫
  (Sách : 9.000 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài Tập Tự nhiên và Xã hội 3

  Vở Bài Tập Tự nhiên và Xã hội 3

  Bùi Phương Nga, Nguyễn Tuyết Nga

  Giá bìa : 9.200 ₫

 • Vở Bài Tập Đạo đức 3

  Vở Bài Tập Đạo đức 3

  Lưu Thu Thủy, Trần Thị Tố Oanh

  Giá bìa : 5.700 ₫ • Thực hành Âm nhạc 4 Tập 2

  Thực hành Âm nhạc 4 Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Võ Thị Xuân Phượng

  Giá bìa : 15.000 ₫
  (Sách : 15.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫) • Vở Bài tập Tiếng Việt 5 - Tập 1

  Vở Bài tập Tiếng Việt 5 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên)

  Giá bìa : 13.700 ₫
  (Sách : 11.700 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Tiếng Việt 5 - Tập 2

  Vở Bài tập Tiếng Việt 5 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên)

  Giá bìa : 11.600 ₫
  (Sách : 9.600 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 5 - Tập 1

  Vở Bài tập Toán 5 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng

  Giá bìa : 11.600 ₫
  (Sách : 9.600 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 5 - Tập 2

  Vở Bài tập Toán 5 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng

  Giá bìa : 13.700 ₫
  (Sách : 11.700 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài Tập Khoa học 5

  Vở Bài Tập Khoa học 5

  Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái

  Giá bìa : 10.800 ₫

 • Vở Bài Tập Lịch sử 5

  Vở Bài Tập Lịch sử 5

  Nguyễn Anh Dũng

  Giá bìa : 6.300 ₫ • Bài Tập Toán 6 - Tập 1

  Bài Tập Toán 6 - Tập 1

  Tôn Thân (Chủ biên)

  Giá bìa : 12.700 ₫

 • Bài Tập Toán 6 - Tập 2

  Bài Tập Toán 6 - Tập 2

  Tôn Thân (Chủ biên)

  Giá bìa : 9.000 ₫

 • Bài Tập Vật lí 6

  Bài Tập Vật lí 6

  Bùi Gia Thịnh (Chủ biên)

  Giá bìa : 7.900 ₫

 • Bài Tập Ngữ văn 6 - Tập 1

  Bài Tập Ngữ văn 6 - Tập 1

  Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Đình Chú (Đồng chủ biên)

  Giá bìa : 8.200 ₫

 • Bài Tập Ngữ văn 6 - Tập 2

  Bài Tập Ngữ văn 6 - Tập 2

  Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Đình Chú (Đồng chủ biên)

  Giá bìa : 9.300 ₫

 • Bài Tập Tiếng Anh 6

  Bài Tập Tiếng Anh 6

  Nguyễn Văn Lợi (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 14.700 ₫ • Bài Tập Toán 7 - Tập 1

  Bài Tập Toán 7 - Tập 1

  Tôn Thân (Chủ biên)

  Giá bìa : 14.900 ₫

 • Bài Tập Toán 7 - Tập 2

  Bài Tập Toán 7 - Tập 2

  Tôn Thân (Chủ biên)

  Giá bìa : 9.000 ₫

 • Bài Tập Vật lí 7

  Bài Tập Vật lí 7

  Nguyễn Đức Thâm (Chủ biên)

  Giá bìa : 7.600 ₫

 • Bài Tập Ngữ văn 7 - Tập 1

  Bài Tập Ngữ văn 7 - Tập 1

  Nguyễn Khắc Phi (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 11.900 ₫

 • Bài Tập Ngữ văn 7 - Tập 2

  Bài Tập Ngữ văn 7 - Tập 2

  Nguyễn Khắc Phi (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 9.600 ₫

 • Bài Tập Tiếng Anh 7

  Bài Tập Tiếng Anh 7

  Nguyễn Văn Lợi (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 12.400 ₫ • Tiếng Anh 8 - Tập 2 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 8 - Tập 2 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Giá bìa : 33.000 ₫
  (Sách : 33.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Tiếng Anh 8 - Tập 2 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 8 - Tập 2 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Giá bìa : 45.000 ₫
  (Sách : 45.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫) • Bài Tập Toán 9 - Tập 1

  Bài Tập Toán 9 - Tập 1

  Tôn Thân

  Giá bìa : 16.600 ₫

 • Bài Tập Toán 9 - Tập 2

  Bài Tập Toán 9 - Tập 2

  Tôn Thân

  Giá bìa : 16.100 ₫

 • Bài Tập Vật lí 9

  Bài Tập Vật lí 9

  Đoàn Duy Hinh

  Giá bìa : 10.700 ₫

 • Bài Tập Hóa học 9

  Bài Tập Hóa học 9

  Lê Xuân Trọng

  Giá bìa : 13.000 ₫

 • Bài Tập Ngữ văn 9 - Tập 1

  Bài Tập Ngữ văn 9 - Tập 1

  Nguyễn Khắc Phi

  Giá bìa : 11.300 ₫

 • Bài Tập Ngữ văn 9 - Tập 2

  Bài Tập Ngữ văn 9 - Tập 2

  Nguyễn Khắc Phi

  Giá bìa : 10.200 ₫ • Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 10 tập 1

  Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 10 tập 1

  Nguyễn Thị Chi (CB)

  Giá bìa : 35.000 ₫

 • Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 10 tập 2

  Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 10 tập 2

  Nguyễn Thị Chi (CB)

  Giá bìa : 35.000 ₫

 • Giúp em viết tốt các dạng bài Tập làm văn lớp 10

  Giúp em viết tốt các dạng bài Tập làm văn lớp 10

  Huỳnh Thị Thu Ba

  Giá bìa : 25.000 ₫

 • Luyện tập Tiếng Anh 10 tập 1

  Luyện tập Tiếng Anh 10 tập 1

  Lê Dũng (Chủ biên)

  Giá bìa : 30.000 ₫

 • Luyện tập Tiếng Anh 10 tập 2

  Luyện tập Tiếng Anh 10 tập 2

  Lê Dũng (Chủ biên)

  Giá bìa : 30.000 ₫

 • Thực hành Thể dục 10 - Tập 1

  Thực hành Thể dục 10 - Tập 1

  Trần Đông Lâm (CB)

  Giá bìa : 12.000 ₫ • Tiếng Anh 11 - Tập 2 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 11 - Tập 2 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 27.000 ₫
  (Sách : 27.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 11 tập 1

  Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 11 tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đặng Hiệp Giang (Chủ biên)

  Giá bìa : 30.000 ₫
  (Sách : 30.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫) • Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 1

  Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đặng Thị Lanh, Nguyễn Trí

  Giá bìa : 9.500 ₫
  (Sách : 7.500 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 2

  Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đặng Thị Lanh, Nguyễn Trí

  Giá bìa : 9.200 ₫
  (Sách : 7.200 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 1 - Tập 1

  Vở Bài tập Toán 1 - Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan (Chủ biên)

  Giá bìa : 8.900 ₫
  (Sách : 6.900 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Vở Bài tập Toán 1 - Tập 2

  Vở Bài tập Toán 1 - Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đỗ Đình Hoan (Chủ biên)

  Giá bìa : 9.200 ₫
  (Sách : 7.200 ₫ ; IseeBooks : 2.000 ₫)

 • Thực hành Âm nhạc 1

  Thực hành Âm nhạc 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Võ Thị Xuân Phượng

  Giá bìa : 15.000 ₫
  (Sách : 15.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Vở Thực hành Thủ công 1

  Vở Thực hành Thủ công 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Trương Bửu Sinh

  Giá bìa : 15.000 ₫
  (Sách : 15.000 ₫ ; IseeBooks : 0 ₫)

 • Thông tin liên hệ

  Hướng dẫn mua hàng

  Tài khoản của bạn

  Hỗ trợ trực tuyến

  Kinh doanh
  Kĩ thuật
  Phát triển khách hàng
  Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 0400568767, ngày 08 - 06 - 2017, tại Sở Kế Hoạch đầu tư TP. Đà Nẵng.
  ĐANG TRỰC TUYẾN : 50 | SỐ LƯỢT TRUY CẬP : 16.047.704