Loading ...
LIÊN HỆ
THÔNG TIN CÁ NHÂN / TỔ CHỨC

Tên cá nhân/Công ty (*) :
Địa chỉ (*) :
Điện thoại (*) :
Email (*) :
Nội dung (*) :
(*) Thông tin bắt buộc

Xem toàn màn hình

CÔNG TI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG
Địa chỉ : 145 Lê Lợi, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại liên hệ : 0511. 3889952 - 0511. 3889954
Fax : 0511. 3889953 - 0511. 3889957
Email : deidco@yahoo.com