Loading ...
DANH MỤC
TIN TỨC
Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Ngày đăng: 23/05/2017 2:51:11 CH      Tác giả: DEIDCO
Lượt xem:     Phản hồi:
Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ...
Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Ngày đăng: 10/05/2017 8:47:24 SA      Tác giả: DEIDCO
Lượt xem:     Phản hồi:
Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ...
Báo cáo tài chính năm 2014-kiểm toán
Ngày đăng: 31/03/2015 9:54:48 SA      Tác giả: LN
Lượt xem:     Phản hồi:
Báo cáo tài chính năm 2014 ...
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Ngày đăng: 26/02/2015 10:58:27 SA      Tác giả: LN
Lượt xem: 541    Phản hồi: 0
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ...
Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông lần 2
Ngày đăng: 26/02/2015 9:37:49 SA      Tác giả: LN
Lượt xem: 487    Phản hồi: 0
Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông lần 2 ...
Công bố quyết toán quý IV - 2014
Ngày đăng: 25/02/2015 7:43:26 SA      Tác giả: LN
Lượt xem: 512    Phản hồi: 0
công bố quý IV ...
Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông
Ngày đăng: 16/01/2015 3:08:46 CH      Tác giả: LN
Lượt xem: 575    Phản hồi: 0
Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông ...
Thông báo chốt danh sách cổ tức và Đại hội cổ đông năm 2015
Ngày đăng: 16/01/2015 3:02:10 CH      Tác giả: LN
Lượt xem: 537    Phản hồi: 0
Thông báo chốt danh sách cổ tức và Đại hội cổ đông năm 2015 ...
Nghị quyết chia cổ tức 2014
Ngày đăng: 16/01/2015 2:40:45 CH      Tác giả: LN
Lượt xem: 541    Phản hồi: 0
Nghị quyết chia cổ tức 2014 ...
CÔNG BỐ QUYẾT TOÁN QUÝ III - 2014
Ngày đăng: 03/11/2014 9:34:31 SA      Tác giả: LN
Lượt xem: 722    Phản hồi: 0
Q3 ...


  Total 26 Trang / 3 page

Thông tin liên hệ

Hướng dẫn mua hàng

Tài khoản của bạn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kĩ thuật
Phát triển khách hàng
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 0400568767, ngày 08 - 06 - 2017, tại Sở Kế Hoạch đầu tư TP. Đà Nẵng.
ĐANG TRỰC TUYẾN : 31 | SỐ LƯỢT TRUY CẬP : 15.135.458