Loading ...
DANH MỤC
TIN TỨC
Đại hội Chi bộ Công ti Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Ngày đăng: 22/05/2015 3:47:22 CH      Tác giả: Hoài Thương
Lượt xem:     Phản hồi:
Đại hội Chi bộ Công ti Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 ...
Đại hội cổ đông thường niên
Ngày đăng: 02/04/2015 3:25:36 CH      Tác giả: QH
Lượt xem:     Phản hồi:
Đại hội cổ đông thường niên ...
Báo cáo tài chính năm 2014-kiểm toán
Ngày đăng: 31/03/2015 9:54:48 SA      Tác giả: LN
Lượt xem:     Phản hồi:
Báo cáo tài chính năm 2014 ...
Tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Ngày đăng: 16/03/2015 6:06:01 SA      Tác giả: HT
Lượt xem: 365    Phản hồi: 0
Tặng quà Tết ...
Quảng cáo IseeBooks
Ngày đăng: 11/03/2015 2:04:06 CH      Tác giả: DC
Lượt xem: 371    Phản hồi: 0
Quảng cáo IseeBooks ...
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Ngày đăng: 26/02/2015 10:58:27 SA      Tác giả: LN
Lượt xem: 400    Phản hồi: 0
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ...
Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông lần 2
Ngày đăng: 26/02/2015 9:37:49 SA      Tác giả: LN
Lượt xem: 339    Phản hồi: 0
Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông lần 2 ...
Công bố quyết toán quý IV - 2014
Ngày đăng: 25/02/2015 7:43:26 SA      Tác giả: LN
Lượt xem: 375    Phản hồi: 0
công bố quý IV ...
Th­ư chúc Tết Ất Mùi - 2015 của ông Hồ Văn Lĩnh TGĐ Công ti CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng
Ngày đăng: 24/02/2015 4:20:29 CH      Tác giả: HVL
Lượt xem: 474    Phản hồi: 0
thư chúc Tết ...
Hội nghị báo cáo kết quả Hội nghị tổng kết năm 2014 toàn NXBGDVN và Giới thiệu cúp đơn vị xuất sắc toàn diện năm 2014
Ngày đăng: 13/02/2015 8:48:14 SA      Tác giả: QH
Lượt xem: 417    Phản hồi: 0
Hội nghị báo cáo kết quả Hội nghị tổng kết năm 2014 toàn NXBGDVN và Giới thiệu cúp đơn vị xuất sắc toàn diện năm 2014 ...


  Total 52 Trang / 6 page